Live #002 Belajar Docker - Siri 2

Belajar Docker siri 2


  1.  Sedikit ulangan pengenalan docker.
  2. docker hub 
  3. bagaimana run docker command 
  4. bina custom image sendiri 
  5. menggunakan docker-compose

Ulasan