Pipe MySQLWorkbench dengan XAMPP

Cara set Pipe ke XAMPP

1. Pilih connection method sebagai "Local Socket/Pipe"
2. Taip xampp mysql path di bahagian Socket/Pipe Path
/Applications/XAMPP/xamppfiles/var/mysql/mysql.sock
3. Masukkan Database user and password
Ada sebarang pertanyaan, cadangan, komen atau pembetulan? Sila nyatakan di ruangan komen di bawah.