composer install fail : SSL operation failed with code 1.


Harini saya jumpa error dibawah ketika menggunakan arahan composer install .
saya cuba menggunkan arahan composer diag untuk diagnose apakah yang berlaku. Dari hasil diagnose, error yang sama keluar.

Setelah google, berikut adalah penyelesainya

1. muat turun cacert.pem dari laman http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
2. meandangkan saya gunakan XAMPP, saya simpan file tersebut di /Applications/XAMPP/etc/cacert.pem
3. edit php.ini dan tambah maklumat cert tersebut
4. restart apache.

Alhamdulillah selesaiUlasan