Tutorial PHP Data Objects ( PDO )

Pengenalan

PDO atau PHP Data Objects merupakan lighweight extension yang membolehkan kita akses ke pelbagai database bergantung kepada PDO drivers yang ada.

untuk senaraikan database drivers yang ada didalam komputer/server kita, kita boleh gunakan arahan PDO::getAvailableDrivers()

print_r(PDO::getAvailableDrivers());

setakat ini, beberapa database telah di support seperti MySql dan Oracle . Senarai penuh database yang di support boleh dapat di sini http://www.php.net/manual/en/pdo.drivers.phpok. dalam perkongsian kali ini, saya akan berikan contoh CRUD dengan menggunakan PDO dan MySQL.

sebelum memulakan kod, kita sediakan database terlebih dahulu. Bina database baru dengan nama tutorial_pdo kemudian bina table users dengan menggunakan sql di bawahDatabase Connection

Dalam contoh di atas, kita menggunakan database mysql, bagi menggunakan database selain mysql, anda boleh menukarnya seperti

CRUD

Dalam mana-mana aplikasi database, terdapat empat fungsi asas untuk kita manipulasi data. Fungsi-fungsi tersebut adalah

  1. Menambah data ( Create )
  2. Membaca data (Read )
  3. Mengubah suai data ( Update )
  4. Menghapus data ( Delete )

Create

Berikut adalah contoh insert dengan menggunakan named placeholder. Named placeholder adalah cara menghantar nilai pemboleh ubah berdasarkan nama. Nama pemboleh ubah hendaklah dimulakan dengan tanda colon ":" contohnya :username
Unnamed/positional placeholder. Berbeza dengan named placeholder, positional place holder tidak bergantung kepada nama pemboleh ubah. Ia bergantung kepada tanda soal (question marks) yang mewakili kedudukan pemboleh ubah.

Read

Ada beberapa cara untuk membaca data dari database. cara yang pertama, dengan menggunakan arahan prepare seperti yang kita gunakan untuk masukkan rekod di atas. cara yang kedua adalah dengam menggunakan method query() seperti berikut Select dengan condition

UpdateDelete


Ulasan