composer install fail : SSL operation failed with code 1.


Harini saya jumpa error dibawah ketika menggunakan arahan composer install .
saya cuba menggunkan arahan composer diag untuk diagnose apakah yang berlaku. Dari hasil diagnose, error yang sama keluar.

Setelah google, berikut adalah penyelesainya

Baca lagi »